Aby wyjaśnić sprawę Główny Lekarz Weterynarii wystąpił do Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Gospodarki z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii - w oczekiwaniu na stanowiska Komisji Europejskiej i resortów związanych z produkcją i wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych, Inspekcja Weterynaryjna umożliwiała przywóz peletów ze słomy na cele energetyczne bez przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej.

Uwzględniając fakt, iż produkty takie mogą stwarzać zagrożenie epizootyczne tylko w przypadku zastosowania ich jako ściółka dla zwierząt lub pasza.

Mając na względzie uzyskane stanowisko Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazujące na konieczność poddawania kontroli wszystkich produktów ze słomy i siana o wskazanych kodach CN, Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że przesyłki słomy w każdej postaci, niezależnie od jej przeznaczenia, o kodzie CN 12130000 (w tym pelety słomiane na cele energetyczne) i siana (kod CN 121490) należy poddawać weterynaryjnej kontroli granicznej.

Przywóz tych produktów jest możliwy z krajów trzecich, wymienionych w załączniku V do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich. Są to: Afryka Południowa, Australia, Białoruś, Chile, Grenlandia, Islandia, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria. Przywóz z pozostałych krajów trzecich, niewymienionych we wspomnianym załączniku, nie jest możliwy.

Powyższe działania zostaną podjęte od dnia 1 stycznia 2014 r.