„Z dniem 27 czerwca 2018 r. dotychczasowy Pełnomocnik został odwołany z pełnionej funkcji. Ponadto przeprowadzona analiza dotychczasowej działalności wykazała, że dalsze funkcjonowanie Pełnomocnika w dotychczasowej formule nie jest konieczne. Mając na uwadze powyższe, konieczne stało się zniesienie Pełnomocnika” – takie jest uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.

Do zadań pełnomocnika należało m.in. monitorowanie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, koordynacja działań dotyczących kształtowania struktury agrarnej, scalania i wymiany gruntów, wdrażanie programu kształtowania ustroju rolnego i przygotowanie administracji rządowej i samorządowej do jego wdrażania – w tym w zakresie melioracji.

Jedynym powołanym na to stanowisko był Zbigniew Babalski, powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnika rządu ds. kształtowania ustroju rolnego 1 grudnia 2015. Złożył rezygnację 26 czerwca 2018 r.