Na stronie Komisji Europejskiej trwają Konsultacje publiczne dotyczące przeglądu i oceny skutków dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Konsultacje ruszyły 18 stycznia i potrwają do 12 kwietnia 2021 r.

W ramach konsultacji publicznych można wyrazić swoje poglądy w sprawie osiągnięć dyrektywy dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydów, problemów z jej wdrażaniem, egzekwowaniem i stosowaniem, a także możliwych dalszych działań i ich skutków.

- Zachęcamy wszystkich rolników do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania w sprawie stosowania pestycydów - apeluje samorząd rolniczy.

Poniżej link do konsultacji w języku polskim:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SUDSurvey2020?surveylanguage=pl

Po wciśnięciu guzika "Access via EU login" można wybrać opcję logowania np. poprzez FB lub Twittera.

Prowadzone przez KE konsultacje publiczne mają na celu zebranie opinii obywateli na temat prawodawstwa UE dotyczącego stosowania pestycydów przeznaczonych zarówno do wykorzystania w rolnictwie, jak i poza nim, a także przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Ich celem jest uzyskanie informacji na temat tego, jak obywatele postrzegają mocne i słabe strony obecnego prawodawstwa, a także jak odbierają poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

Zrównoważone stosowanie pestycydów jest postrzegane jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia celów określonych w strategii „Od pola do stołu” oraz „Europejskiego Zielonego Ładu”. 

Tymczasem, jak wynika z opracowanego przez Komisję sprawozdania z realizacji ww. dyrektywy (opublikowanego w maju 2020 r.) stwierdzono istotne niedociągnięcia państw członkowskich we wdrażaniu, stosowaniu i egzekwowaniu niektórych jej elementów. Dlatego właśnie KE chce dokonać rewizji tego dokumentu celu zaradzenia jego ograniczonej skuteczności.

Odpowiedzi udzielone w ankietach zostaną uwzględnione podczas przygotowywania dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej.