Według rzecznika prasowego Izby Celnej w Olsztynie Ryszarda Chudego, jest to "krok do zakończenia w sposób zadowalający obie strony" trwającego od blisko pół roku postępowania karno-skarbowego przeciwko wiejskim gospodyniom z Biesowa pod Biskupcem. Wniosek celników o warunkowe umorzenie sprawy rozpatrzy 9 lutego Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Loteria została zorganizowana w sierpniu ub. roku podczas festynu "Warmińska uczta pierogowa" przez Forum Kobiet. Dochód miał być przeznaczony na remont wiejskiej świetlicy. Na festynie - po otrzymaniu anonimowych zawiadomień - pojawili się m.in. funkcjonariusze Izby Celnej. Zarzucili gospodyniom popełnienie wykroczenia skarbowego, bo nie miały zezwoleń na zorganizowanie loterii.

Szefowa stowarzyszenia Karolina Kucharewicz zapłaciła mandat w wysokości 1 tys. zł plus koszty manipulacyjne. W zamian za przyznanie się do winy - w uzgodnieniu z celnikami - miała też dobrowolnie poddać się karze przed sądem.

W listopadzie Sąd Rejonowy w Olsztynie nie zgodził się z takim rozwiązanie, uznając, że kara jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do winy. Nakazał celnikom przeprowadzenie ponownego dochodzenia w tej sprawie.

Jak powiedziała Karolina Kucharewicz, po tym orzeczeniu wezwano ją do urzędu celnego i zaproponowano zapłacenie mandatu zmniejszonego do 500 zł. Nie zgodziła się jednak na takie rozwiązanie.

- Zapowiedziano mi wówczas, że czeka mnie ponownie sprawa karna, ale ostatecznie otrzymałam pocztą zawiadomienie, że urząd celny złożył w sądzie wniosek o warunkowe umorzenie sprawy - powiedziała szefowa Forum Kobiet.

Jak dodała, ma nadzieję, że to ostatecznie zakończy jej kłopoty związane z loterią. Gospodynie z Biesowa uzależniały od tego decyzję, czy organizować kolejne "Warmińskie uczty pierogowe", które od pięciu lat były sztandarową imprezą turystyczną gminy.