A konkretnie już 24 marca br. poinformował dziś w trakcie Panelu Ekspertów - Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiej wsi, zorganizowanego przez Komisję Europejską i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa.

- To jest dokument, za który ja odpowiadam – przyznał Janusz Wojciechowski. - To jest bardzo ambitny plan rozwoju tego rodzaju rolnictwa. Zostanie przy tym zaprezentowany cały szereg działań związanych z promocją tej żywności, będzie wręcz absolutna preferencja dla żywności ekologicznej, duże nakłady UE zamierza przeznaczyć, żeby ten kierunek rozwinąć – dodał w czasie panelu Komisarz UE ds. rolnictwa.

- Myślę, że w polskich realiach – odnosząc się choćby do raportu NIK na temat gospodarstw ekologicznych z 2019 roku - to jest tylko problem, aby to wsparcie trafiało do naprawdę ekologicznych gospodarstw – stwierdził Janusz Wojciechowski, wyjaśniając, że chodzi tu o to, że o ile w ramach ekoprogramów płaci się za ekologiczną uprawę ziemi, o tyle w płatnościach z drugiego filaru powinien być zachowany związek z produkcją, dostarczeniem produktu na rynek, a nie zawsze tak bywało.

- Jeśli rolnicy podejmą się działalności ekologicznej – a wiem, że to jest duże wyzwanie, związane również z biurokracją, kontrolą, z uzyskaniem statusu gospodarstwa ekologicznego - ale - naprawdę warto. Rynek się rozwija, będzie bardzo mocna preferencja dla tego typu gospodarowania, to jest szansa – dodał Komisarz Janusz Wojciechowski.