Proponowana w projekcie zmiana rozporządzenia z 11 marca 2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” ma umożliwić rolnikom składanie wniosków za pośrednictwem Internetu. Reguluje postępowanie wtedy, gdy do wniosku składanego elektronicznie konieczne jest dołączenie dokumentów niezbędnych do przyznania płatności. Jeśli na dokumencie są wymagane podpisy osoby innej niż wnioskodawca, wraz z wnioskiem przekazywana będzie również kopia tych dokumentów w formie elektronicznej albo będą one przekazywane w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Z kolei dokumenty opracowane na formularzach przygotowanych przez Agencję, podpisywane tylko przez wnioskodawcę, dostępne na stronie internetowej Agencji, po ich wypełnieniu przez wnioskodawcę będą przesyłane w wersji elektronicznej wraz z wnioskiem. Proponuje się także, aby dokumenty, dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza elektronicznego, rolnik mógł złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji lub nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. (m)