Obowiązek wykonania ewidencji dotyczy posiadaczy świń, owiec oraz kóz. 

Ostateczny termin  przeprowadzenia aktualnego spisu upływa dokładnie 12 miesięcy od daty dokonania spisu w roku poprzednim. Dla przykładu: jeśli spis wykonano  28 grudnia 2018 r., to kolejny musi być zrobiony najpóźniej do 28 grudnia 2019 r.  – podaje ARiMR.

Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, spis powinien być dokonany raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Wynik spisu dotyczącego świń należy umieścić w księdze rejestracji oraz  przekazać kierownikowi biura powiatowego Agencji za pomocą Portalu IRZ plus, można go również dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Z kolei wynik spisu dotyczącego owiec i kóz należy umieścić wyłącznie w księdze rejestracji owiec i kóz. Nie dotyczy to rolników, którzy zgłaszają wszystkie zdarzenia związane z tymi zwierzętami za pośrednictwem portalu IRZ Plus. Obowiązek przekazywania spisu owiec i kóz do ARiMR wygasł.

Kto nie wykonuje obowiązku przeprowadzenia spisu, zagrożony jest karą grzywny, postępowanie prowadzone jest w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.