Po naszym piątkowym artykule, w którym informowaliśmy, że Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa bardzo prosi wszystkich rolników i organizacje rolnicze o przesyłanie uwag i opinii do Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027:

rolnicy zasypali redakcję farmer.pl pytaniami: jakim kanałem komunikacji i do kiedy taką opinię można przesłać.

Odpowiadając więc na Państwa pytania, informujemy, że funkcjonuje główny adres @, na który należy kierować wszelkie sprawy do Komisarza Janusza Wojciechowskiego, w tym szczególnie dot. właśnie KPS dla WPR na lata 2023-2027: CAB-WOJCIECHOWSKI-CONTACT@ec.europa.eu

Przedmiotowe opinie i uwagi do KPS można słać generalnie do marca. Czasu zostało więc już niewiele.

Jak udało nam się ustalić, w określonych przypadkach będą możliwe zmiany w KPS również po tym terminie, kiedy KE wyśle tzw. listy obserwacyjne.

Niemniej - jak wiadomo - jak najszybsze zatwierdzenie KPS jest bardzo ważne dla samych rolników, którzy muszą planować swoją działalność na kolejny rok. Ostateczne zatwierdzenie KPS planowane jest na koniec czerwca 2022 r.