W podatku leśnym wskaźnikiem jest średnia cena sprzedaży drewna, którą również ogłasza prezes GUS w komunikacie.

Doktor Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku tłumaczy, że kwotę podatku leśnego ustala się mnożąc stawkę przez ilość hektarów lasu.

Jak informuje dziennik RIO rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania tego podatku na obszarze gminy. Jeśli jednak gmina nie podejmie uchwały, to do obliczenia będzie miała zastosowanie cena ogłoszona przez prezesa GUS. Reasumując, jeśli rady gmin nie obniżą ceny sprzedaży drewna, to stawki podatku leśnego wzrosną w przyszłym roku o ponad 20 proc.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m sześc. drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.