- Nie dysponuję jeszcze stanowiskiem Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym – stwierdził wiceminister finansów Maciej Grabowski, reprezentujący rząd podczas sejmowej debaty nad tym projektem.

Z wypowiedzi wiceministra wynikało natomiast, że powiązanie podatku rolnego z ceną żyta jest w ogóle nieadekwatne, bo nie oddaje dochodowości.
- Wydaje się również, że jeśli chodzi o współczesne gospodarstwo rolne, to przecież mamy do czynienia z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność rolniczą, to już nie jest ten rolnik, który 100 lat temu orał, tylko to są przedsiębiorcy rolni, tak ich powinniśmy chyba coraz częściej nazywać. Ich dochodowość w mniejszym stopniu niż w latach ubiegłych, 10, 20 czy 30 lat temu, zależy wyłącznie od przychodu z hektara i ceny żyta – mówił wiceminister. - Są tu powiązania znacznie szersze, i z rynkiem, i z innymi cenami, i z kosztami. A więc tutaj ogólna refleksja jest taka, że być może ta podstawa również nie jest najbardziej adekwatna, jeśli chodzi o dochodowość działalności rolniczej. W końcu teraz cena żyta jest wyższa niż cena pszenicy. Przecież nigdy tak nie było. To są też dane, która wskazują na to, że cena żyta nie jest być może najbardziej adekwatna, nie oddaje tej dochodowości, o której mówimy i która de facto powinna być częściowo przynajmniej uwzględniona w podatku rolnym.

Wiceminister zapowiedział uwzględnienie w przygotowywanym projekcie podatku dochodowego kwestii związanych z podatkiem rolnym.
- Natomiast chciałbym podkreślić, że podatek rolny jest specyficznym podatkiem. On ma charakter i dochodowy, i majątkowy, więc jeżeli mówimy o tym, że chcemy, żeby przedsiębiorcy rolni płacili podatek dochodowy – a wydaje mi się, że zmiany strukturalne w rolnictwie tak daleko zaszły, że ten podatek dochodowy powinien objąć również działalność rolniczą – to musimy też pamiętać, że ten fragment, ta część jakby majątkowa, która w tej chwili jest objęta podatkiem rolnym, muszą być uwzględnione. W tej chwili nie mogę państwu powiedzieć, w jaki sposób ta część spraw związana z objęciem jakimś opodatkowaniem majątku będzie uregulowana, bo po prostu prace trwają