Wynikiem tak wysokich cen żyta będzie najprawdopodobniej zwiększenie podatku rolnego, gdyż jego stawki oblicza się biorąc pod uwagę cenę za kwintal tego zboża.

Jak podaje Izba Paszowo - Zbożowa tegoroczne ceny żyta biją rekordy - tona tego ziarna kosztuje 850-920 zł za tonę. W roku ubiegłym wahała się ona od 420 do 550 zł za tonę.

Przypomnijmy, że wysokość podatku rolnego ustala się od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta, zaś 1 ha pozostałych gruntów jako równowartość pieniężną 5 q żyta.

Jednak istnieje możliwość obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Podjąć taką decyzję jest władna rada gmin. Ponadto może ona podejmować uchwały dot. innych zwolnień i ulg w związku z podatkiem rolnym.

Jak powszechnie wiadomo gminy często korzystają z takich rozwiązań chcąc ułatwić prowadzenie gospodarstw rolniczych.