Niby drobna sprawa, ale dokuczliwa i niesprawiedliwa – trafiła do sejmowej Komisji Petycji, która to uznała za zasadne wprowadzenie zmian w przepisach.

Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości – twierdzą autorzy projektu, których przedstawicielem jest poseł Mirosław Maliszewski.

W art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym oraz art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych została wskazana zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości – właściciel 1 setnej części nieruchomości może więc płacić 100 proc. podatku, jeśli współwłaściciel jest z obowiązku podatkowego zwolniony.

Zgodnie z projektem nowelizacji, w takiej sytuacji obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie jedynie na współwłaścicielach nie zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku, a kwota tego zobowiązania będzie odpowiadała łącznemu udziałowi tych współwłaścicieli w prawie własności.

Jak przekonują autorzy projektu, dotąd w takich sytuacjach albo podatek płacono – jeśli był niewielki, albo sprawy trafiały do sądu i kończyły się wyrokami korzystnymi dla płatników podatku.