Podczas obrad 21 marca Walne Zgromadzenie Podlaskiej lzby Rolniczej postanowiło zwrócić się do centrali związkowych i KRIR o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o składkach zdrowotnych rolników na 2012 r.

Domaga się ponadto przedstawienia prawdziwych powodów oraz zbadania legalności wprowadzenia modulacji w zakresie krajowych płatności UPO" oraz zwrotu pełnej akcyzy płaconej od paliwa rolniczego. Sprzeciwia się wprowadzeniu podatku dochodowego dla rolników i podwyższeniu wieku emerytalnego oraz tworzeniu nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) w województwie warmińsko-mazurskim.

Sformułowano też postulatu związane ze sprzedażą ziemi przez ANR:
Żądamy zapewnienia dopłat do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi proporcjonalnie do powierzchni Zasobu WRSP przeznaczonej do sprzedaży w poszczególnych województwach oraz natychmiastowego uruchomienia kredytowania zakupu obecnie sprzedawanej ziemi.
Akty wykonawcze wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa ANR muszą zapewnić Naszym rolnikom możliwość nabywania ziemi w przetargach ograniczonych. W tym celu należy:
- ograniczyć ilość działek możliwych do wylicytowania w danym przetargu do jednej.
Żądamy aby Akty wykonawcze wydawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezesa ANR zapewniały Naszym rolnikom możliwość nabywania ziemi w przetargach ograniczonych.
W tym celu należy:
- zapewnić konieczność akceptacji osób zakwalifikowanych w przetargu przez samorząd rolniczy;
- wprowadzić możliwości drugiego przetargu ograniczonego z obniżeniem ceny sprzedaży ziemi.

Kolejny postulat dotyczy wyłączeń spod dzierżaw i przeznaczania tej ziemi do sprzedaży
Domagamy się aby grunty, które zgodnie z ustawą z dnia 3.12.201 l r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zostaną wyłączona z umów dzierżawy, zostały przeznaczone do sprzedaży rolnikom na powiększenie rodzinnych gospodarstw rolnych.
W przypadku gdy grunty nie znajdą nabywców w przetargu ograniczonym należy zorganizować przetarg na ich dzierżawę, a sprzedaży dokonać ponownie w przetargu ograniczonym w późniejszym terminie.