Podlaska Izba Rolnicza wystosowała apel do Premier Beaty Szydło, by rząd przyspieszył pracę zmierzające do wprowadzenia w życie przepisów znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016. Przepisy te wprowadzają nowe zasady odpowiedzialności za szkody wywołane przez zwierzynę płową w uprawach rolnych. Odpowiedzialność za szacowanie szkód miała zgodnie z nimi spoczywać na wojewodach, zaś wypłaty odszkodowań pochodzić ze specjalnego funduszu, na który środki łożyć miały koła łowieckie i Skarb Państwa. Ustawa realizować miała również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014r., który stwierdzał że obowiązująca ustawa nie zapewnia właścicielom nieruchomości należnego prawa głosu przy obejmowaniu ich gruntów reżimem łowieckim i prowadzeniu na nich gospodarki łowieckiej.

Samorząd przypomina w apelu, że rolnicy długo oczekiwali na zmianę ustawy i ogromnym rozczarowaniem było dla nich przesunięcie terminu wejścia w życie nowelizacji. Nowe Prawo łowieckie miało obowiązywać od stycznia 2017r., lecz termin ten przesunięto o rok. Okazało się, że ustawa byłaby martwa, gdyż rząd nie opracował dla niej żadnych przepisów wykonawczych, ani też nie zabezpieczył w budżecie środków, by nowe przepisy realizować. Przede wszystkim nie powołano nawet do życia wspomnianego funduszu, z którego miały być wypłacane rolnikom odszkodowania. Podlaski samorząd ubolewa, iż wiele wskazuje na to, że sytuacja ta znów się powtórzy, bo po „zamrożeniu” znowelizowanej prace nad wdrożeniem jej w życie całkowicie wstrzymano. Zamiast tego podejmowano niefortunne próby kolejnych nowelizacji. Jedna z nich zakładała przerzucenie odpowiedzialności za szacowanie szkód łowieckich i wypłatę odszkodowań na Lasy Państwowe. LP i resort środowiska stanowczo jednak wówczas zaoponowały i pomysł „spalił na panewce”.

Izba skarży się, że jej apele kierowane do Ministra Środowiska pozostają bez odzewu. Resort wciąż zasłania się względami proceduralnymi, tymczasem Polski Związek Łowiecki nadal zbiera owoce gospodarki łowieckiej ale jej koszty ponoszą rolnicy.

„Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której nasze środowisko jest lekceważone, poprzez uchwalanie kolejnego nowego terminu wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie. Brak prac związanych z wdrożeniem znowelizowanej ustawy budzi uzasadnione obawy, co do realności wejścia w życie przepisów z dniem 1 stycznia 2018r.” – czytamy w apelu PIR.

Pełny tekst apelu poniżej: