Poseł Henryk Kowalczyk podczas wczorajszej debaty nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej zapowiedział:

- Klub Prawo i Sprawiedliwość składa propozycję uzupełnienia tej ustawy okołobudżetowej o przedłużenie okresu obowiązywania dotacji do składek w organizacjach europejskich dla organizacji zawodowych rolniczych w związku z tym, że to wygasło wraz z tą perspektywą finansową i nic nie zostało przygotowane na następne lata. Nie jest dobrze, gdy nie jesteśmy reprezentowani w międzynarodowych organizacjach rolniczych. Ministerstwo nas źle reprezentuje, czego przykładem są te negocjacje, więc może choć w jakiejś drobnej części te organizacje to wspomogą.

Jak mówi poseł Henryk Kowalczyk, rząd nie zgłosił własnego projektu ustawy regulującej tę kwestię, gdyż nie chce przedłużenia dotychczasowego uregulowania:

- Teraz trwają obrady Komisji Finansów i wiem już, że rząd zaopiniował negatywnie propozycję PiS – mówi poseł. – Jeśli cała koalicja poprze takie stanowisko, to Sejm odrzuci projekt, ale mam nadzieję, że chociaż PSL poprze nasz projekt.

COPA COGECA zrzesza rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, powstała w 1962 w wyniku połączenia COPA - Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych z COGECA - Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej. Ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE.

Polskę w COPA COGECA reprezentują: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, NSZZ "Solidarność" RI, Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna", Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Wcześniej w Komisji Rolnictwa wiceminister Kazimierz Plocke uprzedził, że projekt resortu rolnictwa regulujący kwestie finansowania nie miałby szans na uzyskanie poparcia rządu.