Pytanie w tej sprawie zabrzmiało dziś podczas sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej:

„Zarządzanie ryzykiem” nowym działaniem starego PROW

Poseł Dorota Niedziela zadała je także w interpelacji. Jak wynika z odpowiedzi wiceministra Ryszarda Bartosika, program ma charakter rządowy i jest realizowany przez MRiRW.

I promowany. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało łącznie 42.300 zł brutto na działania marketingowe, reklamę, promocję i informację o programie Polski Ład, w tym:

- 12.300 zł brutto na rzecz wydawcy prasowego: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa;

- 30.000 zł brutto na rzecz wydawcy telewizyjnego: Telewizja Polska Program 1.

 Kolejną kwotę 21.248,85 zł brutto wydano na materiały związane z wizualizacją programów realizowanych przez ministerstwo, w tym na Polski Ład.

Ponadto ARiMR wydrukowała w 2021 r. ulotki informujące o projektach skierowanych do rolników, które mieszczą się w ramach programu Polski Ład. „Łączna kwota poniesiona na wydruk dwóch rodzajów ulotek wyniosła 6.057,52 zł brutto. Ulotki informowały w szczególności o:

- wzroście dochodów rolnika dzięki uwolnieniu rolniczego handlu detalicznego oraz zmniejszeniu kosztów produkcji rolnej dzięki korzystnym zmianom w dopłatach do paliwa dla rolników;

- projektowanej ustawie o gospodarstwie rodzinnym (np.: kto skorzysta z pomocy, właściciele jakich gospodarstw rolnych mogą ubiegać się o wsparcie)” – informuje MRiRW i podsumowuje: wydatki w kwocie 42.300 zł brutto na działania marketingowe, reklamę, promocję i informację o programie Polski Ład oraz Polski Ład dla polskiej wsi poniosło MRiRW, natomiast wydatki w kwocie 27.306,37 zł brutto na materiały związane z wizualizacją Polskiego Ładu oraz Polski Ład dla polskiej wsi poniosło MRiRW oraz ARiMR.

 

Program rządowy?

Jak twierdzi posłanka w interpelacji, środki wydawane są na promocję partyjnego programu Polski Ład, który nie został przyjęty przez Radę Ministrów.

„Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących działań planowanych lub podejmowanych przez Rząd na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno - spożywczego jest niezbędna m.in. dla wyprzedzającego informowania rolników o pomocy z jakiej będą mogli skorzystać. W ten sposób producenci rolni mają możliwość lepszego przygotowania się do aplikowania o wsparcie publiczne. Kolejną korzyścią z takich działań jest powszechny dostęp rolników do informacji, dzięki czemu oferowane wsparcie nie ma charakteru wykluczającego ze względu na dostęp do informacji.

Od jakości i intensywności kampanii informacyjno-promocyjnych zależy niejednokrotnie powodzenie realizacji programów, co w konsekwencji przekłada się na skuteczną politykę rolną państwa. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ramach kampanii informacyjno- promocyjnej Polskiego Ładu oraz Polskiego Ładu dla polskiej wsi prezentowane są m.in. informacje o wsparciu publicznym kierowanym do rolników w związku z ASF czy dostępem do wody. Również z tego względu wydatki ponoszone na tego rodzaju działania są uzasadnione” – wyjaśnia wiceminister.