„Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 listopada 2018 r. aktualnie prowadzi analizy  i konsultacje, polegające na przeglądzie biznesowym i prawnym podmiotów nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Podsumowaniem prac Zespołu będzie przedstawienie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej, której celem będzie wsparcie polskiej wsi i polskiego rolnika. Obecnie nie jest możliwe określenie terminu zakończenia prac powyższego Zespołu” – to wszystko, co MRiRW ma do powiedzenia po pół roku od zapowiedzi powołania holdingu. Pierwszy raz o tym zamiarze w lipcu powiedział minister Ardanowski.

Więcej: Rządowy plan dla wsi oparty na trzech filarach: ochronie, wsparciu i rozwoju 

Trzy miesiące temu prace były na tym samym co teraz etapie.

Więcej: Narodowy Holding Spożywczy na etapie analiz i konsultacji

Powołanie holdingu zapowiadali też poprzedni ministrowie: Krzysztof Jurgiel i Marek Sawicki.

Więcej: Holdingiem w złodziejską prywatyzację?

Niewiele zmienia się też sytuacja wobec zapowiadanego Funduszu Innowacji i Rozwoju, który miał zacząć działać „z początkiem 2019 r.”.

Fundusz nie działa, nie przedstawiono projektu przepisów, według których miałby powstać – ale podczas niedawnej konferencji prasowej minister Ardanowski zapewniał, że działać będzie i przepisy są konsultowane. Jak się okazuje, fundusz będzie wspierać Krajową Grupę Spożywczą:

- Zasadą tego funduszu ma być pewna podstawowa myśl, żeby te wszystkie środki, uzyskiwane ze sprzedaży majątku państwowego w obszarze rolnym, przeznaczanego na inne cele, niezwiązane z rolnictwem – głównie tu chodzi o grunty, które będą przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w ramach programu budownictwa „Mieszkanie plus” czy innych działań infrastrukturalnych – żeby środki za te grunty nie były rozproszone w budżecie państwa,  nie były również „przejedzone” na przykład przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy inne instytucje, tylko trafiały na wydzielone, dedykowane rozwojowi konto. Ten fundusz to będzie fundusz trwający wiele lat, bo zaopatrzenie tego funduszu, zasilanie, również  wydatkowanie to nie jest przecież sprawa jednorazowa, to stworzenie mechanizmu na wiele, wiele lat. Ten fundusz będzie zasilał badania innowacyjne, powiązania gospodarcze innowacyjne,  wspierał zarówno badania, jak i ich związek z praktyką rolniczą.  Będzie również źródłem finansowania w ramach Krajowej Grupy Spożywczej, tych podmiotów, które będą niezbędne, żeby je wzmocnić, żeby skutecznie mogły stabilizować rynki.

Więcej o zapowiadanym funduszu:

Ardanowski: Powstanie Fundusz Innowacji i Rozwoju polskiego rolnictwa

Od stycznia ruszy Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa?