Jak informuje MRiRW, 15 marca br. zostały opublikowane: rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U z dnia 15 marca 2012 r., poz. 281(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/281/1)) oraz rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U z dnia 15 marca 2012 r., poz. 277).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/277/1

Od dnia wejścia w życie rozporządzeń, tj. od 16 marca 2012 r. dyrektorzy Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą wydawać decyzje w sprawie przyznania pomocy osobom, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach naboru przeprowadzonego w 2011 r. i obecnie oczekują na wsparcie.

Pomoc będzie przyznawana w ramach ogólnopolskiej puli środków, na podstawie kolejności wynikającej z ogólnokrajowej listy wniosków oczekujących na sfinansowanie.