Posłowie Stefan Krajewski, Marek Sawicki, Bożena Żelazowska stwierdzili w interpelacji, że konieczne jest monitorowanie programu pomocy w zakupie sprzętu komputerowego. „Istnieją bowiem pewne obawy, że ów program nie był odpowiednio wypromowany, przez co informacja o możliwości pozyskania środków nie dotarła do wielu rodzin rolniczych” – stwierdzili i pytali:

1.       „Ile wniosków o przyznanie pomocy na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej wpłynęło do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie?

2.       W jaki sposób Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR informował rolników o możliwości złożenia ww. wniosku?”

Wiceminister Ryszard Bartosik przypomniał w odpowiedzi zasady udzielania tej pomocy i zapewnił, że „wprowadzenie ww. programu pomocy było szeroko propagowane:

- informacje przekazywane na konferencjach prasowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- przekazy medialne w programach TV i radiowych o tematyce rolniczej, w prasie i w internecie,

- stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostek podległych i nadzorowanych poprzez zamieszczenie plakatu lub baneru informacyjnego,

- upowszechnianie wśród rolników programu przez doradców rolnych,

- zamieszczenie plakatu na dostępnych tablicach informacyjnych i innych nośnikach informacji.”

W województwie mazowieckim wnioski o pomoc złożyło 6 253 rolników. Pomoc otrzymało 5 525 rolników w łącznej kwocie 8 287 500 zł – podał wiceminister.

Jak z tego wynika, wbrew przeświadczeniu posłów z Mazowsza, do ich regionu dotarła informacja o pomocy na komputery. Na zakup komputerów ARiMR wypłaciła 52,39 mln zł i wydała 35 tys. decyzji o przyznaniu pomocy. Zatem co szósty beneficjent tej pomocy pochodzi z Mazowsza, trafiła tu jedna szósta pomocy.

ARiMR informowała już w marcu, że najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim.