Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Rolnicy z obszarów dotkniętych ASF czekali na nie z utęsknieniem, bo określa długo zapowiadane zasady dopłat do kg świni, sprzedanych w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 roku po niższych cenach, spowodowanych ASF. Przeznaczono na ten cel ponad 17,5 mln zł.

Kwota pomocy ma być różnicą między ceną uzyskaną z średnią ceną notowaną w regionie, nie więcej jednak niż

- 2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od 1 września 2016 do 31 grudnia 2016 r.

- 1,50 zł za kg tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r., przy czym pomoc dla zwierząt o masie tuszy większej niż 100 kg nie może przekraczać kwoty pomocy w odniesieniu do świń o masie tuszy wynoszącej 100 kg.

Nie to jednak zastanowiło i zdumiało naszego czytelnika.

- Zgodnie z par. 21.1 pomoc jest udzielana, jeśli producent świń - między innymi – spełni zaskakujący warunek: zobowiąże się, że w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. sprzeda nie więcej świń, niż sprzedał w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Liczbę świń ustali się według danych zawartych w rejestrze zwierząt – mówi czytelnik i pyta: - Dlaczego przyjęto tu wielkość produkcji z najgorszego okresu, kiedy restrykcje spowodowane ASF ograniczały producentów? Przecież ja od września ubiegłego roku do końca roku ubiegłego nie mogłem wstawić do hodowli kolejnych sztuk zwierząt, tylko musiałem trzymać dłużej te, które miałem – bo nikt nie chciał ich ode mnie kupić. Jeszcze teraz nie mam tylu zwierząt, ile mógłbym hodować, bo sytuacja jest wciąż niepewna. I teraz mam się zobowiązać, że taką ograniczoną hodowlę będę prowadzić jeszcze przez półtora roku? Dlaczego? Czy to pomoc za straty, jakie poniosłem w końcu 2016 roku, czy sposób na to, abym ograniczył produkcję w 2017 i 2018 roku?

Dodajmy, że zgodnie z projektem liczba świń, do której będzie udzielana pomoc za okres 1 stycznia 2017-30 czerwca 2017, nie może być większa niż liczba świń sprzedanych w I półroczu 2016 roku.

Uwagę zwraca jeszcze jedna rzecz. Otóż w projekcie nie podaje się, jak ma być składane powyższe zobowiązanie do niezwiększania produkcji.

Podano tylko, że pomoc jest udzielana na wniosek złożony na formularzu opracowanym przez Agencję. Nie wyszczególniono, aby producent dołączał do wniosku oświadczenie, że zobowiązuje się do ograniczenia produkcji.

- Jeśli nie będzie się składać osobno takiego zobowiązania, to może oznaczać, że producent zobowiązał się do ograniczenia produkcji automatycznie, składając wniosek o pomoc – zauważa nasz czytelnik. – Wiele osób może nie wiedzieć nawet, że takie zobowiązanie podjęło. A potem okaże się, że nie spełniły warunków pomocy i muszą ją zwracać.

Czy rzeczywiście przy okazji pomocy związanej ze stratami poniesionymi po wystąpieniu ASF w 2016 r. rolnicy otrzymują zobowiązanie do ograniczenia hodowli trzody w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.? Co tak naprawdę ma więc załatwić ta pomoc? - pytamy w MRiRW.