Jak informuje MRiRW, decyzją z dnia 31 lipca 2020 r. Komisja Europejska uznała pomoc określoną w § 13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tj. pomoc po suszy z 2019 roku) za zgodną ze wspólnym rynkiem (Program pomocy dla producentów rolnych zagrożonych utratą płynności w wyniku ograniczeń rynku rolnego spowodowanych przez Covid-19, SA.58105 (2020/N)).

Pomoc jest wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji od 27 sierpnia br.

Jak dodano, obecnie wypłata następuje bezzwłocznie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku producenta rolnego.

Ministerstwo Rolnictwa od 20 lipca nie odpowiada natomiast na pytania (zadane wtedy, jak rozporządzenie regulujące tryb wypłacania pomocy było jeszcze w projekcie): „na jakiej podstawie rolnik będzie składał oświadczenia, potrzebne do uzyskania pomocy po ubiegłorocznej suszy, przewidywane w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający zasady udzielenia pomocy po ubiegłorocznej suszy z ominięciem limitu de minimis.

Co ma potwierdzać zagrożenie utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 oraz niewypłaceniem pomocy po ubiegłorocznej suszy? Czy jest to subiektywne odczucie, czy też - np. w przypadku kontroli - trzeba będzie to uzasadnić - i jak? Jakie sankcje grożą w przypadku nieudowodnienia zasadności takiego oświadczenia?”

Ministerstwo do chwili obecnej nie odpowiedziało na te pytania – tymczasem od ubiegających się o tę nowo-starą pomoc jest wymagane złożenie oświadczenia o rezygnacji z pomocy po suszy 2019 i o zagrożeniu płynności gospodarstwa, spowodowanym suszą i epidemią.

Unijna decyzja z 31 lipca 2020 r. potwierdza możliwość wypłacenia na rzecz ok. 60 tysięcy beneficjentów kwoty 420 mln zł (95 mln euro) do końca 2020 roku. Pomoc zatwierdzono jako wsparcie dla gospodarstw zagrożonych utratą płynności, rozumianą jako brak możliwości terminowej spłaty zobowiązań. Zgodnie z decyzją KE, zainteresowani rolnicy mogą złożyć wniosek o przyznanie pomocy do organu przyznającego pomoc, który w razie potrzeby zażąda dalszych dokumentów potwierdzających zagrożenie brakiem płynności w wyniku COVID-19.

Decyzja w załączniku.

Czytaj też:

Pomoc po suszy 2019 czy po koronawirusie 2020?

Są pieniądze na pomoc po ubiegłorocznej suszy i po koronawirusie