Przypomnijmy: odpowiadając na interpelację poselską minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podał,  że wypłacono pomoc „261.380 beneficjentom na kwotę 1.238.807,6 tys. zł, w tym 35.628 beneficjentom zostały wypłacone zaliczki na kwotę 89.070 tys. zł”.

Więcej: Wiadomo, jaką pomoc po suszy wypłaciła ARiMR!

Tymczasem danych tych nie potwierdza ARiMR, która w piątek nadesłała „Farmerowi” informację stwierdzającą:

„Z danych będących w systemie informatycznym służącym do obsługi wniosków o przyznanie pomocy wynika, że wg stanu na dzień 08.06.2020 r., pomoc o której mowa w § 13v ww. rozporządzenia Rady Ministrów, została wypłacona 226 tys. producentom rolnym do 2.809,1 tys. powierzchni ha upraw. Kwota wypłaconej pomocy wynosi 1 239,7 mln zł, w tym wypłacono zaliczki w łącznej kwocie blisko 89,4 mln zł.

Stawkę pomocy w wysokości 1000 zł do ha otrzymało 102 tys. rolników do powierzchni 574,6 tys. ha upraw.

Stawkę pomocy w wysokości 500 zł do ha otrzymało 190,7 tys. producentów rolnych do powierzchni 2.012,6 tys. ha upraw.

Stawkę pomocy w wysokości 250 zł do ha otrzymało 77,2 tys. producentów rolnych do powierzchni 221,9 tys. ha upraw.

Na wypłatę pomocy oczekuje 126,4 tys. rolników.”

Zatem – wg agencji – wypłacono pomoc mniejszej liczbie rolników (226 tys.), niż miesiąc wcześniej podawał minister (261.380).

Komu wierzyć? Wszak niemożliwe, aby po upływie miesiąca pomoc dotarła do mniejszej liczby rolników, niż miesiąc wcześniej. I jak rozumieć podawane przez agencję dane, skoro zsumowanie kwot rzekomo „otrzymanej” pomocy daje kwotę inną, niż podawana, jako wypłacona? Czy nie mamy tu wobec tego pomieszania stawek wyliczonych i faktycznie wysłanych do rolników? Bo przecież kwotę pomocy pomniejsza się o połowę, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk. A o tym w informacji ARiMR nie ma ani słowa.  

Pytamy dwa miesiące „ilu rolników otrzymało pomoc po ubiegłorocznej suszy (liczba, kwota i obszar, z uwzględnieniem wysokości stawki pomocy na ha), ilu oczekuje na wypłatę?” – i wciąż nie wiemy…

Jak by nie liczyć, trzeba przyznać, że jedna trzecia składających wnioski pomocy nie otrzymała, a do wypłaty pozostaje jeszcze prawie połowa wnioskowanej przez rolników kwoty.

Już tylko na podpis premiera czeka rozporządzenie zmieniające zasady szacowania strat po suszy w tym roku.

Więcej:

Pełna pomoc państwa po suszy tylko dla... ubezpieczonych od suszy

Zmiany w analizowaniu przez IUNG-PIB danych meteorologicznych i dotyczących suszy