Chodzi o rozporządzenie RM w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie nowej pomocy w formie dotacji dla pszczelarzy oraz producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r.

Jak napisano w uzasadnieniu, pszczoły odpowiadają za zapylanie 80 proc. roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednak zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Ponadto, 2020 r. był trudnym rokiem dla rolników, nie tylko z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z COVID-19, ale również ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych.

Według nowych przepisów, dotacja do każdej przezimowanej rodziny pszczelej wyniesie 20 zł. Pieniądze mają być przeznaczone na dokarmianie rodziny pszczelej w okresie jesienno-zimowym niezbędne jest zakupienie 10-15 kg cukru, co stanowi koszt w wysokości ok. 25-37,50 zł. Pomocą może być objęte ponad 82 tys. pszczelarzy.

Producenci rolni, których uprawy zostały w 2020 r. zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na poziomie powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej będą mogli ubiegać się o dotację, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni. Jej wysokość będzie się wahała od 600 do 1200 zł na hektar.

Natomiast 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, będą mogli otrzymać rolnicy, w których starty w wyniku klęsk żywiołowych były w wysokości co najmniej 20 proc. do 70 proc. plonu.

Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi wystąpiły na powierzchni ponad 452 tys. ha i wyniosły 2 mln zł, a poszkodowane zostały ok. 54 tys. gospodarstw.

Rozporządzenie przewiduje ponadto, że dopłaty do oprocentowania kredytów będą mogły być również udzielane na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia. 

Czytaj też:

Zmiany w udzielaniu pomocy przez ARiMR