Poprzednio sytuację analizowano trzy miesiące temu.

Więcej: Do ilu rolników zapukał komornik?

Jak wynika z nadesłanych do Sejmu informacji resortów rolnictwa i sprawiedliwości, zmieniło się niewiele. Wciąż nie zmieniono rozporządzenia dotyczącego wyłączenia spod egzekucji, od pół roku informacja o tym brzmi: "prace są na ukończeniu". Długi ten finisz, a mety nie widać.

Więcej: Komornik wciąż zabierze ziemię, ale zostawi… konia

Nie udało się pomóc zadłużonym przez uruchomienie nowej linii kredytowej.

Więcej: Banki zdecydowały nie pomagać rolnikom?

Ministerstwo Rolnictwa wciąż zastanawia się, czy uruchomienie pomocy na restrukturyzację zadłużenia pomogłoby rolnikom, czy też raczej utrudniłoby im branie kredytów.

Więcej: A może wsparcie restrukturyzacyjne dla zadłużonych rolników?

Wciąż nie ma pomysłu na skuteczne chronienie przychodów rolników.

Więcej: Przychody rolnika muszą być chronione

Dotąd nie udało się nawet wykorzystać pieniędzy na pomoc dla sektorów znajdujących się w trudnej sytuacji, w lipcu ubiegłego roku wyasygnowanych przez UE w kwocie 100 mln zł.

Więcej: Pomoc unijna z 2016 wykorzystana w jednej trzeciej? 

Są natomiast problemy rolników.

Niestety, trudno mieć nadzieję, że powstanie wreszcie jakiś program skutecznej pomocy dla nich – także dlatego, że ani ministerstwo rolnictwa, ani sprawiedliwości nie dysponują informacją o tym, jaka jest skala problemu.

Ilu rolników jest zadłużonych? W ilu gospodarstwach jest komornik? Czy została przyjęta nowelizacja rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do  rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji? Czy MRiRW wie, ile ziemi już przejęły banki od zadłużonych rolników? Ile takich postępowań się aktualnie toczy? Czy jest przygotowywany jakiś nowy program pomocy dla zadłużonych rolników? – na żadne z tych pytań MRiRW nie zna odpowiedzi. „W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są prace w celu przygotowania rozwiązań prawnych umożliwiających restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych. Pozostałe pytania bardzo proszę skierować do właściwych urzędów i instytucji” – tylko tyle ma do powiedzenia w tej trudnej materii MRiRW (może słusznie potraktowane w powyższej odpowiedzi przez swoją rzeczniczkę prasową małą literą). Problem jednak w tym, że „właściwych urzędów i instytucji” do odpowiedzi na te pytania nie ma. Rolnicy są tylko małym elementem w pracy innych resortów, np. w Ministerstwie Sprawiedliwości niepowodzeniem zakończyło się usilne poszukiwanie wśród komorników odpowiedzi na pytanie, w ilu gospodarstwach prowadzona jest egzekucja.

Czy można znaleźć skuteczne „rozwiązania prawne umożliwiające restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych”, jeśli nawet nie zdiagnozowało się problemu?

Jutro o godz. 12.15 odbędzie się kolejne posiedzenie KRiRW, na którym będzie przedstawiona „informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia, sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar”.

Czy tym razem rolnicy wyjdą uspokojeni?