„Projekt narusza zasadę pomocniczości ze względu na brak uzasadnienia zgodności projektu z tą zasadą – czytamy w uchwale Sejmu. – Komisja Europejska nie wykazała, że cele projektu rozporządzenia nie mogłyby zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie oraz że ze względu na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii Europejskiej”.
-Parlament Europejski i Rada jeszcze nie ustanowiły pełnych procedur uchwalania aktów wykonawczych, a w dokumentach, które w tej chwili opiniujemy, taka delegacja istnieje, co jest odwróceniem kolejności w prawidłowo funkcjonującym prawie, prawidłowej procedurze prawnej w Unii Europejskiej – mówił, uzasadniając projekt uchwały, poseł Andrzej Gałażewski. (m)