Jeżeli ZUS ustali, że były pracownik nie prowadzi gospodarstwa, które posiada, nie może odmówić mu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia – taki wyrok Sądu Najwyższego przypomina „Rzeczpospolita”.

Trzeba ocenić w konkretnym przypadku, czy istnieją podstawy stwierdzenia prowadzenia gospodarstwa rolnego. Brak ich będzie np. wtedy gdy osoba długo przebywa za granicą, długotrwale świadczy pracę i jest objęta powszechnym ubezpieczeniem lub tylko okazjonalnie pomaga w pracy w gospodarstwie prowadzonym przez inny podmiot.