Od maja 2018 roku wprowadzono nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe i macierzyńskie dla pracowników sezonowych zwanych pomocnikiem rolnika.

Więcej: Rolnik nie chce „pomocnika rolnika”?

Definicja pomocnika, ograniczająca pomoc jedynie do prac związanych ze zbiorem owoców i warzyw, tytoniu, chmielu i ziół jest stanowczo za wąska - uznał zarząd KRIR i wystąpił do MRiRW  o przeprowadzenie analizy funkcjonowania rozwiązania wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 858) i rozszerzenie definicji pomocnika rolnika. Jak uzasadniono, w wielu gałęziach rolnictwa występuje okres spiętrzenia prac i czynności szczególnie pilne w okresie cyklu produkcyjnego, z czym wiąże się wzrost zapotrzebowania na pracę – jako przykłady podano okres żniw, zakończenia tuczu ptactwa, odsadzeń i prowadzenia zabiegów weterynaryjnych na fermach krów, czas połowu ryb, a nawet… „pomoc rolnikowi w domu np. przy osobie chorej, niepełnosprawnej, nad którą rolnik sprawuje opiekę, a w okresie spiętrzenia prac w gospodarstwie potrzebuje pomocy w pracach opiekuńczych.”

Wykonywanie czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy.

Zgodnie z obecnym uregulowaniem, pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich obejmuje następujące czynności:

1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich;

2) usuwanie zbędnych części roślin;

3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych przez jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.