- Dostałem z gminy wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku o zwrot akcyzy o informację w sprawie posiadanych DJP bydła – mówi czytelnik. – Problem w tym, że nie ubiegam się o zwrot za bydło, a tylko do użytków rolnych.

Skąd taki pomysł gminy? Nie wiemy. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej podano wyraźnie: „(…) producent rolny składając od 2019 r. wniosek o zwrot podatku akcyzowego, w przypadku ubiegania się również o zwrot tego podatku z tytułu posiadanego bydła, będzie zobowiązany do podawania we wniosku również informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w poprzednim roku”.

Więcej: Zwrot akcyzy na nowych zasadach i na podstawie nowego wniosku

Ministerstwo Rolnictwa potwierdza: producent rolny, składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w odniesieniu tylko do użytków rolnych, nie musi dołączać do wniosku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzającego liczbę DJP.

I bardzo dobrze: gmina naszego czytelnika najwyraźniej chciała dostarczyć niepotrzebnej dodatkowej pracy i rolnikom, i ARiMR. Dostarczyła tylko sobie.