PRZEGLĄD PRSY: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło prace nad reformą systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Prawo do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego zachować mają tylko osoby fizyczne zarejestrowane w ewidencji producentów rolnych – pisze Bożena Wiktorowska.

O objęciu rolniczym ubezpieczeniem społecznym będzie decydować fakt prowadzenia działalności rolniczej, a nie fakt posiadania gospodarstwa rolnego. Wynikiem tego musi być stworzenie nowej ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych. Rolnik znajdujący się w ewidencji, zachowa prawo zgłoszenia do ubezpieczenia także członków swojej rodziny. Prace na projektem ustawy są już we wstępnej fazie przygotowań – wyjaśnia Małgorzata Książyk, dyrektor Biura Prasowego MRiRW.

Rolnicze związki zawodowe popierają inicjatywę resortu rolnictwa, gdyż pozwoli to na uszczelnienie systemu ubezpieczeń rolników. Natomiast negatywnie do propozycji ministerstwa odnosi się Rada Rolników KRUS, tłumacząc że doprowadzi to do ograniczenia praw rolników przede wszystkim w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Źródło: Gazeta Prawna