• Ustawa miała być przyjęta przez rząd w ubiegłym roku. A nadal nie wiadomo, czy z pracami uda się zdążyć przed końcem 2021 roku.
  • Łukasz Lange chce szerszej współpracy ministerialnych ekspertów ze światem nauki, ale i organizacjami pozarządowymi.
  • Jak wiosną 2021 roku ocenia problem suszy w Polsce?

- Czeka nas realna konfrontacja z postępującymi zmianami klimatu. Powołanie pełnomocnika ds. przeciwdziałania skutkom suszy jest odpowiedzią na wiele zidentyfikowanych problemów - mówi Łukasz Lange.
Łukasz Lange od niespełna miesiąca jest pełnomocnikiem ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki do spraw przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku. Kwestia suszy tylko z pozoru w ostatnich miesiącach stała się tematem mało ważnym. O problemach z wodą, celach resortu i pracach nad wzbudzającą emocje "specustawą suszową" rozmawiamy w „Rządowej ławie”.

Ustawa miała być przyjęta przez rząd w ubiegłym roku. A nadal nie wiadomo, czy z pracami uda się zdążyć przed końcem 2021 roku.
Łukasz Lange chce szerszej współpracy ministerialnych ekspertów ze światem nauki, ale i organizacjami pozarządowymi.

Jak wiosną 2021 roku ocenia problem suszy w Polsce?

- Czwarty kwartał 2020 roku możemy określić jako okres dość mokry, o natężeniu wysokich opadów. O ile wcześniej stwierdzaliśmy, że zimy były suche, bezśnieżne, o tyle teraz styczeń i luty były zupełnie inne. Te zasoby odnawialne w pewnym stopniu się odbudowały – mówi pełnomocnik MKiŚ Łukasz Lange. Ale zarazem zastrzega: - Nie możemy doprowadzać jednak do uśpienia... Musimy w tej kwestii dużo wcześniej planować i zakładać pewne cele, którymi trzeba zarządzać.

Jak mówi Łukasz Lange Ministerstwu Klimatu i Środowiska pomóc w ich zarządzaniu ma specjalna platforma „susza.gov.pl”.

- Lada moment dojdzie do jej inauguracji. Na tej platformie każdy będzie mógł znaleźć wsparcie i pomoc. Chcemy, żeby ta platforma była wyznacznikiem - by pokazywała, jakie mamy - jako rząd - do zaproponowania rozwiązania - wskazuje. 

Między innymi z pomocą tej internetowej platformy pełnomocnik Kurtyka chce dokonać niejako nowego otwarcia na środowiska naukowe, które nieraz sceptycznie wypowiadało się w kwestii działań urzędników poszczególnych ministerstw w walce ze skutkami niedoboru wody.

- Będziemy chcieli zorganizować grupę roboczą z udziałem przedstawicieli świata nauki, by wypracować ostateczny raport, który określi, jakie stanowisko ma rząd w kontekście suszy i jakie działania przyjęły poszczególne resorty, ale także co na ten temat sądzi środowisko naukowe – dodaje „minister od suszy”.

Konsolidacja działań

Celem ministra klimatu i środowiska przy powoływaniu Lange na stanowisko pełnomocnika ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku jest usystematyzowania działań rządowych resortów w tej mierze.

- To, co obserwujemy w obecnej chwili: zderzamy się z rozproszeniem poszczególnych "działań antysuszowych" pomiędzy trzy resorty - Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Infrastruktury – uzupełnia pełnomocnik.

Gdzie jest specustawa?

Specustawa suszowa miała zostać przyjęta przez rząd do końca września 2020 roku, ale już zakłada się co najmniej roczne opóźnienie... Projekt ustawy o inwestycjach, zmierzających do przeciwdziałania skutkom suszy został opublikowany jeszcze w sierpniu 2020 roku. Być może dokument na takie obrady trafi przed końcem tego roku.

Więcej na www.portalsamorządowy.pl