Jak pamiętamy, o projekcie ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, było swego czasu głośno - fala krytyki proponowanych przepisów ze strony środowisk rolniczych przetoczyła się przez cały kraj. 

Dlaczego? Bo - w skrócie - tzw. ustawa odorowa (lub odległościowa) określa na 500 m minimalną odległość, w jakiej może być zbudowana duża ferma zwierząt, aby zapachy nie były uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Zdaniem hodowców, takie przepisy w praktyce zahamują nowe inwestycje na wsi.

Niestety przepisami objęto także już istniejące obiekty inwentarskie. I tu jest kolejny problem, bo wiele z nich nie spełnia planowanych przepisów ustawy, a ich modernizacja będzie po prostu niemożliwa. Rolnicy - w świetle planowanego prawa - w praktyce będą musieli zrezygnować z produkcji zwierzęcej w takich warunkach.

Ustawa odorowa wciąż jest procedowana

Projekt tzw. ustawy odorowej uzyskał wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 28 marca 2019 r. W kolejnych dniach został poddany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu. Następnie projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prace nad projektem wstrzymano ze względu na pandemię COVID-19 oraz zakończenie VIII kadencji Sejmu. Jednak w 2021 roku prace nad projektem wznowiono.

Przepisy ponownie skierowano do uzgodnień międzyresortowych. Datę  planowanego wejścia w życie ustawy wskazano na 1 czerwca 2022 r.

Posłanka Joanna Mucha zapytała w interpelacji ministra klimatu i środowiska czy ministerstwo podtrzymuje plan wejścia w życie tzw. ustawy odorowej 1 czerwca 2022 r. oraz poprosiła o przedstawienie wykazu uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii do proponowanych przepisów.

- Finalizujemy etap II uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Aktualnie został ustalony termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2023 r. Niemniej jednak informuję, że termin wprowadzania ww. regulacji zostanie zweryfikowany po zakończeniu uzgodnień z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przed przekazaniem projektu ustawy do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, tak aby zapewnić odpowiedni okres vacatio legis - napisała w odpowiedzi wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Jakie uwagi wniósł resort rolnictwa?

- W odpowiedzi na pytanie drugie, dotyczące uwag zgłoszonych w ramach konsultacji międzyresortowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuję, że uwagi nie dotyczyły stricte planowanych parametrów odległościowych zawartych w ww. legislacji - dodała sekretarz stanu.

Jak zaznaczyła, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zgłosiło propozycje zmian odnośnie do praktycznego stosowania przepisów w planach zagospodarowania przestrzennego i pozwoleniach na budowę.

Natomiast w zakresie uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmowy dotyczą uwzględnienia wymagań, którymi objęte są gospodarstwa rolne i producenci żywności, nałożonych wdrażaną strategią Unii Europejskiej „Od pola do stołu” i polityką „End of cage age” (koniec epoki klatkowej - dop. redakcji), ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia chowu i hodowli pewnych grup technologicznych zwierząt. - Celem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest określenie warunków prowadzenia działalności rolniczej, w tym hodowli zwierząt w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom wsi jednoczesną ochronę przed emisją odorów - podkreślono w odpowiedzi na interpelację poselską.