Numer „590” to prefiks polskiej organizacji krajowej GS1. A czym wobec tego jest „organizacja krajowa GS1 Polska”?

GS1 to zajmująca się standaryzacją organizacja non for profit, która w sposób uregulowany działa na rzecz użytkowników i jako jedyna na terenie Polski ma prawo do nadawania uprawnień do stosowania kodów GS1 – wyjaśnia Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, odpowiadając na interpelację posła Jarosława Sachajki oraz grupy posłów.

Prefiks „590” to kod polskiej organizacji krajowej i na produkcie sygnalizuje informację o tym, że dany podmiot otrzymał pulę numerów do oznaczania swoich produktów od organizacji GS1 Polska. Uczestnikami Systemu GS1 w Polsce może być każdy podmiot gospodarczy, posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

„Organizacja GS1 nadaje krajowym produktom i podmiotom gospodarczym numery i oznacza je kodami kreskowymi w systemie identyfikacji towarów. Prefiks w kodzie kreskowym nie jest symbolem towaru, który został wykonany w Polsce. Wskazuje on, że przedsiębiorca posługujący się tym numerem jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w organizacji krajowej GS1 Polska. Obowiązujące przepisy prawa nie obligują przedsiębiorcy do oznaczania towarów kodem kreskowym, jest to działanie dobrowolne” – podał wiceminister rozwoju, dodając, że nie można zatem traktować kodu kreskowego jako źródła czytelnej i zrozumiałej informacji o towarze.

„Szczegółowe zasady i sposób informowania konsumentów o istotnych cechach nabywanego przez nich towaru regulowane są przepisami prawa, a nie dobrowolnymi standardami krajowych czy też międzynarodowych organizacji lub stowarzyszeń” – wyjaśnił. „Odnośnie do sposobu znakowania towarów wyprodukowanych w Polsce informuję, że polscy producenci dobrowolnie umieszczają na opakowaniach jednostkowych produktów czytelną informację, że produkt został wyprodukowany w Polsce. W chwili obecnej jest to jedyny sposób informowania konsumentów o kraju pochodzenia towaru” – zaznaczył.

Jak dodał, organizacja GS1 nie posiada informacji dotyczących produktów z prefiksem „590”, które zostały wyprodukowane w Polsce przez firmy z polskim kapitałem, produktów z prefiksem „590”, które zostały wyprodukowane w Polsce niezależnie od właściciela kapitału, a także produktów, które zostały dopuszczone do obrotu z prefiksem „590” pomimo, że nie zostały wyprodukowane w Polsce.

Czytaj też:

UOKiK: Kraj pochodzenia błędnie oznaczony w 10 proc. warzyw i owoców w sklepach

Kampania informacyjna „Produkt polski”

„Produkt polski” tylko zgodnie z wzorem

„Produkt polski” będzie znakowany