28 września premier spotkał się w Warszawie z producentami spożywczych produktów regionalnych, przedstawicielami władz samorządowych oraz reprezentantami resortów i instytucji związanych z produkcją i handlem takimi wyrobami – informowaliśmy.

- Efektem tego spotkania będzie pilna praca zespołu dla dostosowania polskich przepisów do unijnych, w sposób najbardziej przyjazny dla producentów, a nie najbardziej restrykcyjny. Wyeliminowanie tych przepisów, które powodują nadmierną opresję urzędniczą - powiedział Tusk. Jak zapewnił, uwolni też przedsiębiorców "od zbyt ciasnego gorsetu nadmiernej ilości przepisów" - podaliśmy depeszę agencyjną.

"Dosłownie w ciągu dwóch tygodni" miał powstać raport, który prowadziłby do przyjęcia zmian. Tymczasem zapadła cisza. Zapytaliśmy w Centrum Informacyjnym Rządu, czy powstał ten raport i jakie zmiany przepisów są przewidywane?

„Raport zostanie opublikowany w najbliższych dniach” – dowiedzieliśmy się.

Trzeba więc uznać, że ilość przepisów regulujących sprawę przerosła wyobrażenie premiera.

Mamy nadzieję, że w efekcie zmianie ulegnie też przepis zabraniający sprzedaży jajek w gospodarstwie. Chociaż?... przecież jajka to nie produkt regionalny...