"Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego" - napisano.

Zespół ten został powołany w maju 2016 roku.

Miał za zadanie wypracowanie koncepcji, trybu i warunków dokonania ewentualnej konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego oraz wskazanie możliwych efektów synergii w przypadku konsolidacji.

Miał też wskazać podmioty, które będą podlegać ewentualnej konsolidacji.