Nie pomogły protesty dzierżawców: prezydent nie zawetował krytykowanej przez nich ustawy.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od jej ogłoszenia.

Dzierżawcy ponad 300 hektarów, nie mający obciążeń wynikających z otrzymanej unijnej pomocy, otrzymają propozycję zakupu preferencyjnego po rezygnacji z 30 proc. dzierżaw. Jeśli nie zdecydują się na wykup, ziemia będzie sprzedana w przetargu i umowa dzierżawy zostanie podzielona między aktualnych właścicieli.

Zobacz jak dzierżawcy protestowali przeciwko ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa