ASF przeszedł Wisłę, 35 proc. hodowli wieprzowiny w Polsce jest na Wielkopolsce – wychodząc z tego założenia poseł Romuald Ajchler zgłosił postulat rozszerzenia dzisiejszego porządku obrad sejmowej KRiRW o problem ASF, a przede wszystkim o wnioskowanie przez komisję o przedstawienie informacji o tym na poziomie Sejmu, gdyż, jak to określił poseł, „żarty się skończyły”.

18 grudnia odbędzie się komisja o pogłowiu i odstrzale dzików, będzie tam też przedstawiona informacja o ASF – próbował oponować przewodniczący Robert Telus.

Kolejny tydzień odkładamy rozmowę o ASF – zauważyła jednak poseł Dorota Niedziela i domagała się szybkiego zwołania posiedzenia komisji na ten temat. Chcemy usłyszeć odpowiedzi na konkretne pytania: jak jest przygotowana Wielkopolska, jak będzie wyglądało finansowanie bioasekuracji – mówiła poseł.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki – który przyszedł na komisję, aby poinformować o programie rozwoju wsi i rolnictwa do 2030 r., przyjętego przez rząd w  październiku - uznał, że nie czuje się osobą kompetentną do odpowiedzi na pytania dotyczące ASF.

Poseł Ajchler chciał, aby komisja wnioskowała o przedstawienie informacji o ASF w Sejmie.

Poseł Jarosław Sachajko stwierdził, że to Prezydium Sejmu decyduje o tematach obrad Sejmu. Nie zgodził się z podejściem do tematu ASF, streszczającym się w stwierdzeniu: „żarty się skończyły”. Na wschodzie kraju żartów dawno nie ma - podkreślił poseł.

Poseł Ajchler zaapelował, aby o informację o ASF na forum Sejmu wystąpiła cała komisja, co wzmocni taki temat.

Ostatecznie, po przegłosowaniu, debata o sprawach bieżących (z kwestią ASF) znalazła się w porządku dzisiejszych obrad komisji.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki przedstawił informację o „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.

Więcej: Powolutku będą rosły dochody na wsi według rządowego programu rozwoju…

Podczas dyskusji wskazano na aktualne problemy wsi i rolnictwa, istotne z punktu widzenia mówców.

Wiceminister Zarudzki, ustosunkowując się do tych wypowiedzi, zachęcił do dyskusji o strategii, która będzie punktem odniesienia. Dyskusję wdrożeniową trzeba rozpocząć – ocenił. Przypomniał, że za rozwój wsi i rolnictwa odpowiedzialny jest cały rząd, a wkrótce ma być podpisany stosowny dokument rządowy. Zachęcił do zapoznawania się ze strategią i dyskutowania o niej. Jak dodał, w programie zaprezentowano wizję rolnictwa i wsi nawet w 2050 r.

Następnie postanowiono powołać cztery stałe podkomisje: ds. monitoringu WPR, gospodarki i bioinnowacyjności, dobrostanu zwierząt i ochrony produkcji zwierzęcej, bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością.

Poseł Romuald Ajchler formalnie zgłosił wniosek o wystąpienie o debatę sejmową na temat ASF.

Na komisji, która odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia, zajmiemy się tym tematem w poszerzonym zakresie – deklarował przewodniczący Telus. Po to są komisje, aby o problemach resortowych rozmawiać – stwierdził.

Poseł Ajchler jednak powtórzył: potrzebna jest dyskusja na forum całego Sejmu o ASF. Wniosek ten przegłosowano. Komisja znaczną większością głosów opowiedziała się przeciw debacie o ASF na forum Sejmu.

Zaplanowano zatem jako posiedzenie KRiRW: 18 grudnia 2019 (środa) odbędzie się rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce.

Referują:

- Minister Klimatu,

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.