Obecne przepisy stanowią, że podmiot kupujący musi wystawić fakturę dostawcy i w ciągu 14 dni zapłacić. W przypadku dużych firm taka procedura jest jak najbardziej realna do wykonania.

Ale - wyjaśnia Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ - jest problem w przypadku małych firm, obsługujących często swoje stoiska.

Łódzka Izba Rolnicza za rolnikami z Sieradza podaje następujący przykład: Rolnik produkuje np. kapustę, jedzie na giełdę, gdzie sprzedaje w partiach po 50 główek, czyli za bardzo niską wartość, bo ok 100 zł. Kupujący powinien wystawić fakturę na zakup i dokonać według obecnych przepisów zapłaty przelewem z uwzględnieniem podatku VAT. Sprzedający znając kupującego może na taką procedurę przystać, jednak w przypadku takiej formy sprzedaży często kupujący i sprzedający nie znają się i tym samym nie dochodzi do transakcji, lub jest ona dokonywana z pominięciem podatków.

Zdaniem Prezesa Węglewskiego, sytuację taką można by zmienić wprowadzając przepisy pozwalające na wystawianie faktur VAT RR gotówkowych w momencie zawierania transakcji.

Dlatego rolnicy z łódzkiego samorządu zaapelowali do Prezesa KRIR Witolda Szmulewicza o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów dotyczących wystawiania faktur przy zakupie płodów rolnych od rolników ryczałtowych.

Jest to konieczne bo - jak podkreśla Jan Kołodziejczyk, Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu - sytuacja w rolnictwie jest i tak bardzo trudna z powodu epidemii koronawirusa, co widać choćby po bardzo niskich cenach zbytu płodów rolnych.