GUS poinformował, że spisem próbnym objęte będą wszystkie gospodarstwa rolne położone na terenie następujących gmin:

• Gniezno – gmina wiejska, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie;

• Kamień – gmina wiejska, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie;

• Kołobrzeg – gmina wiejska, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie;

• Rutki – gmina wiejska, powiat zambrowski, województwo podlaskie.

Ostatni spis rolny został przeprowadzony w 2002 roku.

W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r., który obejmie cały kraj zostaną po raz pierwszy wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł poza statystycznych, m.in. dane z rejestrów: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i KRUS.

W planowanym spisie nie przewiduje się użycia formularzy papierowych – poinformował Wiesław Łagodziński, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego.

Zostaną one zastąpione formularzami elektronicznymi. Dane od rolników zostaną zebrane następującymi metodami:

• poprzez samospis internetowy,

• w trakcie wywiadu telefonicznego prowadzonego przez ankietera statystycznego,

• poprzez bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Spis rolny w całym kraju odbędzie się od 1 września do 31 października 2010 roku.

W trakcie spisu rolnego zostanie także przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200 tys. gospodarstw rolnych.

Ustawę przyjął Sejm i skierował do Senatu.

źródło: farmer.pl