Takie odstępstwa przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje je powiatowy lekarz weterynarii. Mogą dotyczyć np. materiałów z jakich zbudowane są ściany, rodzajów środków do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń.

Zatwierdzanie zakładów produkcyjnych z derogacjami wynikającymi ze specyfiki produkcji produktów tradycyjnych stanowi ciekawą alternatywę dla małych zakładów chcących rozszerzyć działalność produkcyjną i komercjalizować produkty poza obszarem geograficznym ustalonym przez rozporządzenie o MOLach. Ważne jest w tym wypadku ustanowienie skutecznych procedur współpracy przedsiębiorców oraz instytucji odpowiedzialnych za zatwierdzanie i dopuszczanie do obrotu. Analiza statystyk uzyskanych derogacji pokazuje, że jest to metoda stosowana sporadycznie i wymaga lepszej promocji zarówno po stronie producentów, jak i przedstawicieli instytucji kontrolnych – zapisano w „Raporcie zespołu roboczego ds. produktów tradycyjnych i regionalnych”, przygotowanym przez rząd.