Z 50 do 25 zmniejszy się liczba wymaganych członków grupy producentów tytoniu. Będą musieli wyprodukować w ciągu roku już nie co najmniej 380 ton, a 180 ton suszonych liści tytoniu.

Stosowny projekt zmian przedstawiono w rozporządzeniu ministra rolnictwa, zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Aktualnie ok. 69 proc. producentów surowca tytoniowego działa na rynku indywidualnie. Ministerstwo spodziewa się, że zmiany zachęcą do grupowego działania, co zapewni producentom zbyt w odpowiednio dużych partiach i da im silniejszą pozycję na rynku.

Producentów tytoniu jest ok. 9,6 tys. W kategorii „liście tytoniu suszone” działa grupowo 10 podmiotów.

Od kilku lat spada powierzchnia upraw tytoniu. Według GUS w 2014 r. wynosiła 14,6 tys. ha, w 2015 – 13,4 tys. ha, a w 2016 – 12,3 tys. ha.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.