Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”.

Wycofano w nim wszystkie informacje podawane poprzednio, a dotyczące szczegółów wyglądu znaku. Obecnie opis znaku wygląda następująco (w nawiasie [  ] dotychczasowe objaśnienia, teraz usunięte):

„1. Znak graficzny zawierający informację „Produkt polski” ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.

2. Górny prostokąt jest w kolorze białym i zawiera wyśrodkowany wyraz „produkt” w kolorze czerwonym, [napisany za pomocą wersalików fontu Calibri Bold. Wysokość liter stanowi 1/2 wysokości tego prostokąta].

3. Dolny prostokąt jest w kolorze czerwonym i zawiera wyśrodkowany wyraz „polski” w kolorze białym, [napisany za pomocą wersalików fontu Calibri Bold, których wysokość stanowi 3/4 wysokości tego prostokąta].

[4. Kolor czerwony we wszystkich elementach znaku składa się w równych częściach z barwników MAGENTA i YELLOW].”

Jak podaje ministerstwo w uzasadnieniu projektu, znak powinien być stosowany zgodnie z wzorem, a nie odwzorowywany – podawane reguły nie są wystarczające do odwzorowania znaku z załącznika do rozporządzenia i mają jedynie charakter pomocniczy, ułatwiający jego stosowanie.

Czy znak będzie łatwiej stosować bez tych reguł?

Podmiot odpowiedzialny za znakowanie produktu może, chcąc wskazać na spełnienie wymogów do stosowania tego znaku, umieścić znak graficzny lub informację „Produkt polski".