To jedna ze zmian, proponowanych w aktualnym PROW, zgłoszonych do zatwierdzenia w UE.

Przy „Restrukturyzacji małych gospodarstw” wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa będzie musiał wynieść 20 proc. wielkości wyjściowej, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym na poziomie 10 tys. euro. Proponuje się też zniesienie wymogu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, ale utrzymanie preferencji w ramach kryteriów wyboru dla osób podlegających temu ubezpieczeniu.

Jak podano w uzasadnieniu, największa liczba wydanych decyzji w „Restrukturyzacji” (34,7 proc.) zapadła w przedziale 9-10 tys. euro (SO). Rolnicy w przedziale 10-13 tys. euro wykazywali małe zainteresowanie „Modernizacją gospodarstw rolnych” (ok. 4 proc. umów). Ok. 31 proc. decyzji dotyczyło gospodarstw o wyjściowej wielkości ekonomicznej poniżej 7 tys. euro.

Zatem uznano, że w grupie gospodarstw w przedziale „10-13 tys. euro dominują gospodarstwa, które nie osiągnęły w pełni orientacji rynkowej i wymagają restrukturyzacji”.

Z kolei w ramach „Modernizacji” dodano nowe operacje, związane z nawadnianiem, których nie będzie dotyczyć próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Więcej: Z „Modernizacji” w ramach PROW będzie nawet 100 tys. zł na nawadnianie