Posłowie nie wnieśli do niego poprawek merytorycznych, przyjęta natomiast została poprawka biura legislacyjnego o charakterze redakcyjnym.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy (specustawy) o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 5 września 2016 r.

Jak tłumaczył wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, projektowana nowelizacja zakłada, że obok możliwości sprzedaży produktów mięsnych przetworzonych, będzie możliwa również sprzedaż mięsa pochodzącego od zdrowych świń z gospodarstw rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF. Podkreślił, że takie rozwiązanie jest oczekiwane przez rolników, gdyż nie mogą oni sprzedać wyhodowanych świń.

Projekt zakłada, że do zamówień na dostawy mięsa wieprzowego spełniającego wymagania weterynaryjne, podobnie jak na produkty mięsne wytworzone ze świń z terenów objętych ograniczeniami związanymi z wystąpieniem ASF, nie stosuje się Prawa zamówień publicznych. Szczególne ułatwienia będą miały podmioty publiczne, głównie jednostki sektora finansów publicznych.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w dniu następnym po jej ogłoszeniu. Zdaniem wiceministra, tak szybki termin wejścia nowych przepisów, bez zachowania vacatio legis, jest niezbędny z uwagi na szczególną sytuację rolników z tych terenów.

Posłowie opozycji byli krytyczni wobec umożliwienia sprzedaży mięsa ze stref zagrożonych ASF; wskazywano na możliwość przeniesienia się wirusa na inne tereny i tym samym rozprzestrzenieniem się choroby. Romanowski zapewnił jednak, że takie rozwiązanie dotyczy tylko zdrowych świń przebadanych przez lekarza weterynarii.

W rezultacie projekt poparło 21 posłów, a tylko jeden wstrzymał się od głosu.