Podczas pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej, posłowie nie zgłosili poprawek.

Jak poinformował na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, resort zaproponował w niej zmiany umożliwiające przekazywanie środków z budżetu państwa na "wyprzedzające" finasowanie operacji w ramach "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a realizowanych przez samorządowe lub państwowe szkoły rolnicze lub leśne.

Działanie "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" adresowane jest do jednostek naukowych i uczelni, publicznych podmiotów doradczych, tj. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych i Centrum Doradztwa Rolniczego oraz jednostek samorządu terytorialnego lub organów administracji rządowej, prowadzących szkoły rolnicze lub leśne albo centra kształcenia ustawicznego bądź centra kształcenia praktycznego, a także do innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Prefinansowanie dotyczy tylko jednostek sektora finansów publicznych, które nie mogą zaciągnąć żadnych zobowiązań, a nie dotyczy osób prawnych tj. np. Ośrodków Doradztwa Rolniczego czy uczelni - wyjaśnił Bogucki. Dodał, że pozwoli to tym jednostkom na przystąpienie do konkursów.

Unijna refundacja tych wydatków, poniesionych z budżetu krajowego, będzie stanowiła jego dochód.

Pomoc w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" jest realizowana dwuetapowo - przez wsparcie dla działań dotyczących kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności oraz wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.

Działania szkoleniowe obejmują tematykę związaną z: zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej, bezpieczeństwem pracy, marketingiem, rachunkowością, ubezpieczeniami w gospodarstwie, korzystaniem z instrumentów finansowych, ochroną środowiska i klimatem (w tym wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii), a także wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, spółdzielczością, tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów oraz skracaniem łańcucha żywnościowego.

Operacje szkoleniowe będą prowadzone w formie kursów, szkoleń lub warsztatów.

Według wiceministra, na prefinansowanie tych działań wydatki wyniosą w 2017 r. - 9 mln zł, 2018 r. - 16 mln zł, a w kolejnych odpowiednio 4, 3, 3, 2 mln zł.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.