Klub Lewicy złożył poprawki dotyczące wiążącej informacji akcyzowej oraz poprawkę o późniejsze wejście w życie ustawy. Zgodnie z propozycją rządową nowela ma wejść w życie od 1 kwietnia tego roku.

Z kolei klub Koalicji Obywatelskie zaproponował m.in. poprawkę dotycząca wiążącej informacji akcyzowej.

Posłowie opozycji apelowali, aby wprowadzając nowe przepisy w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie niszczyć polskiej branży producentów kamperów.

Odpowiadając na pytania parlamentarzystów, wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewnił, że nowe rozwiązania nie rozszerzają katalogu pojazdów podlegających opodatkowaniu na samochody kempingowe.

"Samochody kempingowe już teraz objęte są podatkiem akcyzowym. Przywóz takiego samochodu z innego kraju do Polski podlega akcyzie, natomiast w praktyce pojawiły się przypadki omijania opodatkowania poprzez przerabianie samochodu ciężarowego sprowadzonego bez akcyzy do Polski, już zarejestrowanego w Polsce na kampera, czyli na samochód osobowy. Wtedy opodatkowanie się nie pojawia i mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją pomiędzy podmiotami, które sprowadzają kampery do Polski a pomiędzy podmiotami, które sprowadzają samochody ciężarowe, przerabiają je na miejscu i akcyzy nie płacą" - podkreślił Sarnowski.

Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zaproponowane w nim rozwiązania mają uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych.

Według Ministerstwa Finansów nowe przepisy poprawią warunki działania uczciwym przedsiębiorcom i znacznie utrudnią działalność firmom naruszającym prawo. Pośrednim skutkiem przepisów będzie zwiększenie wpływów podatkowych o ponad 200 mln zł rocznie.

Jak twierdzi MF, dzięki proponowanym regulacjom od przyszłego roku przedsiębiorcy będą składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

Zmiany mają pozwolić też na efektywniejsze zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, oraz utrudnić uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. słupy, a także proceder odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony.

Projekt przewiduje także uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych. Umożliwia też prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.