Projektowany akt prawny ma charakter dostosowawczy do prawodawstwa unijnego. Celem tej nowelizacji jest bowiem transpozycja do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy 2009/127 WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 21 października zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 roku.

Zdaniem Parlamentu Europejskiego projektowanie, wykonanie i konserwacja maszyn do stosowania pestycydów odgrywają znacząca rolę w ograniczaniu negatywnego oddziaływania środków ochrony roślin na zdrowie ludzkie i na środowisko. W odniesieniu więc do stosowania pestycydów, który znajduje się już w profesjonalnym użytkowaniu dyrektywa ramowa wprowadza wymagania w zakresie kontroli i konserwacji, którym ma być poddany taki sprzęt.

Na terenie Unii Europejskiej urządzenia do stosowania pestycydów obejmują maszyny samobieżne, przyczepiane, zamocowane lub półzawieszane na pojazdach, instalowane w samolotach oraz maszyny stacjonarne przeznaczone do stosowania pestycydów, zarówno do użytku profesjonalnego, jak i nieprofesjonalnego. Maszyny te obejmują również maszyny posiadające komorę ciśnieniową przenośne lub trzymane w ręku, z własnym napędem lub napędzane ręcznie.

Źródło: farmer.pl