W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska ws. wysokości zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód łowieckich.

W projekcie czytamy, że zryczałtowane koszty udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich oraz w ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody, ustalone zostały na 100 zł za każdorazowy udział w oględzinach bądź szacowaniu ostatecznym, zakończonych sporządzeniem protokołu.

W dokumencie dodano, że jeżeli pracownik ODR tego samego dnia brać będzie udział w szacowaniu więcej niż jednej szkody łowieckiej na terenie jednej gminy, to kwota ryczałtu zwiększona będzie o 25 zł za udział w szacowaniu każdej kolejnej szkody.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że na zryczałtowane koszty udziału w szacowaniu szkód łowieckich przez pracowników ODR-ów składają się: dojazd do miejsca, w którym wystąpiła szkoda (średnio 25 km w jedną stronę); maksymalne stawki za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych (0,8358 zł za km); stawka godzinowa za czynności związane z szacowaniem szkody (19,10 zł - czyli minimalna stawka godzinowa w 2018 r. - 13,70 zł - plus dodatek w wysokości 5,48 zł).

Jak wskazano, szacowanie jednej szkody trwa ok. 3 godzin.

Projekt rozporządzenia wynika z uchwalonej w połowie czerwca br. noweli Prawa łowieckiego, która w proces szacowania szkód łowieckich, zamiast sołtysów, włączyła ośrodki doradztwa rolniczego. Nowe przepisy przyznały też przedstawicielom ODR-ów zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód. Będą one wypłacane z funduszu leśnego. Resort środowiska szacuje, że rocznie będzie to 10 mln zł.