Taka możliwość została wprowadzona decyzją wykonawczą KE z dnia 23.03.2022 r. przewidującą odstępstwa unijnych przepisów w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022. Powodem odstępstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Decyzja KE umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w zazielenieniu w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach prowadzona jest produkcja rolna np. wypas zwierząt, zbiór do celów produkcyjnych, czy uprawa.

Ugór - to pole wyłączone z rolniczego użytkowania na okres 1-2 lat. Celem ugorowania jest poprawienie żyzności gleby.

Wprowadzenie odstępstwa od obowiązującej zasady na ugorach - zakazu produkcji, ma na celu umożliwienie rolnikom wykorzystania w jak największym stopniu dostępnej powierzchni do produkcji żywności i pasz dla zwierząt.

Nowe przepisy mogą dotyczyć ok. 226 tys. rolników.