Projekt reguluje także zasady powoływania i organizacji związków spółdzielczych oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zasady nadzoru nad spółdzielniami i związkami spółdzielczymi.

Podczas czwartkowej debaty krytycznie na temat projektu ustawy o spółdzielniach wypowiadali się posłowie wszystkich klubów, poza Platformą Obywatelską, która firmuje nową regulację.

- Projekt jest bardzo ważny i bardzo dobry. (...) Wiele czasu poświęciliśmy wspólnie, żeby on powstał - podkreślał poseł Artur Gierada (PO) i jednocześnie zgłosił do projektu 16 poprawek.

Posłowie pozostałych ugrupowań zgłosili do projektu liczne zastrzeżenia.

- Nie można robić takiej ustawy, bo ona po prostu szkodzi spółdzielczości - mówił poseł Stanisław Stec (SLD).

W sumie posłowie zgłosili do projektu ponad 80 poprawek.

Zastrzeżenia posłów dotyczyły m.in. ochrony danych osobowych w spółdzielniach, dostępu członków do podjętych uchwał, ulg podatkowych, lustracji w spółdzielniach, czy sposób wyboru członków do Krajowej Rady Spółdzielczej.