W czwartek po północy odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Nowe przepisy dostosowują m.in. polskie prawo do unijnych rozwiązań.

Celem noweli jest wprowadzenie szeregu usprawnień służących wydatkowaniu unijnych pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich, jak w PROW.

Zostaną usunięte przepisy dotyczące ostatecznego termin składania wniosku o dopłaty bezpośrednie i zmian do tych wniosków. Teraz będą to ustalać kraje członkowskie.

Projekt określa, że ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o dopłaty minie 31 maja roku, w którym wniosek został złożony. Natomiast termin składania wniosków pozostaje niezmieniony, tj. od 15 marca do 15 maja.

W projekcie upoważnia się ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).

Ponadto, projektowana ustawa wprowadza przepisy dotyczące możliwości wykorzystania tzw. zdjęć geotagowanych, wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie o przyznanie dopłat bezpośrednich czy płatności do tytoniu oraz innych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Według projektu, prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.

W trakcie procedowania projektu najwięcej dyskusji wzbudził przepis dotyczący publikacji listy odmian konopi włóknistych, dla których nie będzie można otrzymać dopłaty bezpośredniej. Posłowie przekonywali, że takie przepisy spowodują problemy dla rolników biorących udział w programach rolno-środowiskowych. Chodzi to o odmianę konopi Finola, która jest łatwa w uprawie. Posłowie zwracali też uwagę, że w niektórych unijnych krajach (Włochy, Czechy) te konopie są uprawiane. Zawartość substancji halucynogennej (THC) w tej odmianie przekracza jednak dozwolone 0,2 proc.

Resort rolnictwa odpowiadał, że usunięcie przepisów dot. konopi z projektowanej ustawy nic nie zmieni, bo będą one i tak obowiązywały z mocy unijnego rozporządzenia.

Projekt jest procedowany w tzw. szybkim terminie, gdyż już rozpoczęła się kampania zbierania wniosków o dopłaty bezpośrednie, której dotyczą projektowane przepisy.